Декември 2019

3 дни / 2 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 515 лв.
4 дни / 3 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 630 лв.
3 дни / 2 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 410 лв.
4 дни / 3 нощ.
дата: 29.12.2019 г.
от 490 лв.
3 дни / 2 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 425 лв.
4 дни / 3 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 475 лв.
3 дни / 2 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 350 лв.
4 дни / 3 нощ.
дата: 30.12.2019 г.
от 400 лв.
2 дни / 1 нощ.
дата: 09.11.2019 г.
от 135 лв.
2 дни / 1 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 135 лв.
2 дни / 1 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 155 лв.
4 дни / 3 нощ.
дата: 05.12.2019 г.
от 299 лв.
5 дни / 2 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 325 лв.
5 дни / 2 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 335 лв.
6 дни / 3 нощ.
дата: 10.12.2019 г.
от 358 лв.
ЗА РЕЗ. ДО 31.10.2019
6 дни / 4 нощ.
дата: 27.12.2019 г.
от 358 лв.
5 дни / 3 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 364 лв.
ЗА РЕЗ. ДО 31.10.2019
6 дни / 4 нощ.
дата: 27.12.2019 г.
от 366 лв.
5 дни / 2 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 368 лв.
5 дни / 2 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 379 лв.
ЗА РЕЗ. ДО 31.10.2019
6 дни / 4 нощ.
дата: 27.12.2019 г.
от 382 лв.
ЗА РЕЗ. ДО 31.10.2019
6 дни / 4 нощ.
дата: 27.12.2019 г.
от 382 лв.
6 дни / 3 нощ.
дата: 10.12.2019 г.
от 385 лв.
7 дни / 4 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 461 лв.
3 дни / 2 нощ.
дата: 31.12.2019 г.
от 470 лв.
5 дни / 4 нощ.
дата: 12.12.2019 г.
от 955 лв.
8 дни / 7 нощ.
дата: 09.11.2019 г.
от 998 лв.
10 дни / 7 нощ.
дата: 12.11.2019 г.
от 1016
4 дни / 3 нощ.
дата: 08.11.2019 г.
от 1024 лв.
6 дни / 5 нощ.
дата: 12.12.2019 г.
от 1034 лв.
5 дни / 4 нощ.
дата: 06.12.2019 г.
от 1092 лв.
10 дни / 7 нощ.
дата: 14.11.2019 г.
от 1102
10 дни / 7 нощ.
дата: 12.11.2019 г.
от 1127
6 дни / 5 нощ.
дата: 06.12.2019 г.
от 1164 лв.
6 дни / 5 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 1260 лв.
8 дни / 7 нощ.
дата: 08.11.2019 г.
от 1295 лв.
5 дни / 4 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 1295 лв.
6 дни / 5 нощ.
дата: 15.11.2019 г.
от 1299 лв.
10 дни / 7 нощ.
дата: 14.11.2019 г.
от 1350
6 дни / 5 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 1377 лв.
6 дни / 5 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 1399 лв.
7 дни / 6 нощ.
дата: 07.12.2019 г.
от 1441 лв.
10 дни / 7 нощ.
дата: 09.11.2019 г.
от 1512
4 дни / 3 нощ.
дата: 05.12.2019 г.
от 1520 лв.
8 дни / 7 нощ.
дата: 04.12.2019 г.
от 1532 лв.
9 дни / 7 нощ.
дата: 12.11.2019 г.
от 1598
9 дни / 7 нощ.
дата: 12.11.2019 г.
от 1705
11 дни / 8 нощ.
дата: 12.11.2019 г.
от 2216
10 дни / 9 нощ.
дата: 06.12.2019 г.
от 2740 лв.